Általános szerződési feltételek

Üzletszabályzat

 
Az eladó adatai

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégnév:

Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:

1211 Budapest, Kis János altábornagy utca 63. 3. em. (Nem átvételi pont)

Tel.:

06-20-328- 91-58 

Termék visszaküldési cím.  Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság   2314  Halásztelek  Neumann János u 6/a

E-mail címe:

info( kukac)elektroside.hu

Weboldal címe:

www.elektroside.hu

Adószám:

29300574-2-43

Cégjegyzékszám:

01-09-386086Bejegyző bíróság 

megnevezése
:

 
Fővárosi Bíróság

mint cégbíróságBankszámlaszám:  

11742252-25549612-00000000
  

 

E-mail címe:      info(kukac)elektroside.hu

 

 

 

                                          A szerződés tárgyának lényeges feltételei:

 A vásárolt termék jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. Vásárlás előtt nézze meg a gyártó honlapját. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget,a feltüntetett képek illusztrációk. A megrendelni kívánt áru (k)- nak a felhasználó egyéni,virtuális kosárban történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak,ajánlattételi felhívásnak,illetve megrendelésnek. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont,amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe,ha online megrendelését e-mailban vagy telefonon is visszaigazolják. Ez az ünnep és munkaszüneti napok kivételével -a megrendelés beérkezését követő 24/48 órán belül megtörténik.( Közvetlenül a megrendelés leadása után  kézhez kapott e-mail automatikusan generált és tájékoztató jellegű,nem minősül a rendelés megerősítésének.!)

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár( amely a 27% ÁFÁT tartalmazza ) A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen  árajánlat tételnek. 

A termékek mellett feltüntetett árak a szállítási költségeket nem tartalmazzák.Ezen díjakról a szállítási díjak menüben tájékozódhat.

Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó fizetési és szállítási feltételek eltérhetnek egymástól.

Cégünk külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez.

A megkötött  szerződés  írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés az áru átvételét követő 14naptári napot követően elállás hiányában rendszerünkből   automatikusan törlésre kerül Amennyiben elállási joggal él,kérnénk a csomagolás megőrzését. .A szerződést társaságunk nem iktatja.

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014 (II.26) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Fogyasztó és vállalkozás

Nagyon fontos változása az új PTK-nak, hogy a korábbiaktól eltérően fogyasztó csak természetes személy lehet. A fogyasztói szerződések a vállalkozás és a természetes személy között jönnek létre.  A kötelező jótállás és a termékszavatosság , szavatossági jogok csak a fogyasztókat megillető jogosultságok. Erről ne feledkezzünk meg, ha céges számlára vásárolunk! Ebben az esetben ugyanis vállalkozás és vállalkozás között jön létre szerződés, mely nem minősül fogyasztói szerződésnek, így jótállás csak akkor illet meg minket, ha az eladó azt szerződésben kifejezetten vállalja (és természetesen a szerződésben vállalt feltételek szerint). Ebben az esetben a szavatossági idő nem 2 hanem 1 év, és nincs hibás teljesítési vélelem sem.
Cégünk, céges vásárlásnál,nem fogad el elállási jogot.

 

 

A fogyasztó az  elállási jogát

 

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 6. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, adathordozók,valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorokA termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik felénk, és az ebből adódó értékcsökkenést meg kell térítenie részünkre.

 

Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget (vételár) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az  összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

JÓTÁLLÁS 2021.01.01-től
A kínált termékekre fogyasztóknak az átadástól számított

 • 10 000-100 000 forintig: 1 év
 • 100 000-250 000 forintig: 2 év
 • 250 000 forint felett: 3 év.

 jótállási idő vonatkozik.

Céges vásárlásnál 1 év garanciát vállalunk..( Fogyasztó csak természetes személy (ember) lehet, ő is csak akkor, ha nem szakmája vagy önálló foglalkozása körében jár el.(Cég nem fogyasztó)


Abban az esetben ha a gyártó nem mellékel jótállási jegyet a termék mellé, a továbbiakban a fizetésnél kapott számla és cégünk által kiállított garanciajegy lesz érvényes. 
Figyelem!A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, amennyiben a számla rendelkezésre áll,  üzletünk kötelessége kifogásával foglalkozni. Garanciális ügyeket a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság. intézi.. Garanciális ügyekben keresse ügyfélszolgálatunkat. (info@elektroside.hu  vagy a +36 20 9520458 telefonszámot) A termék visszaküldése a vevőt terheli Garanciális javítások 10 naptól-15 napíg terjednek. Amennyivel ettől eltérünk a fogyasztót telefonon vagy emailben értesítjük.

 

Garancia: Minden termékünk EU szabványnak megfelel,CE jelöléssel rendelkezik.Minden termékünket HIVATALOS MÁRKASZERVIZ JAVÍT.

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS RAJTUNK KERESZTÜL INTÉZHETŐ.

(Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használta)

Fogyasztóknak a vételárat visszautaljuk abban az esetben, 

 • ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;
 • ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást;
 • ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.

 

A SZÁMLÁN SZEREPEL A TERMÉKEK GYÁRISZÁMA.KÉRJÜK A SZÁMLÁT,VAGY A RENDELÉSSZÁMOT ŐRIZZE MEG,VAGY MENTSE EL E MAIL FIÓKJÁBA. GARANCIÁLIS ÜGYYINTÉZÉSNÉL HA A SZÁMLA VAGY GARANCIAJEGY ELVESZIK,RENDELÉSSZÁM ALAPJÁN IS GARANCIÁLIS ÜGYÉT FOGADJUK,INTÉZZÜK.

Figyelem! A hdd meghibásodásából bekövetkező adatvesztésért nem vállalunk felelősséget! Az adatmentésről minden esetben a vásárló köteles gondoskodni! A garancia nem érvényes abban az esetben, ha az adott termék a felhasználó hardver- és szoftverkörnyezetében nem működik (nem kompatibilis), de az szervizünk tesztje alapján rendeltetésszerűen működik.

 

 

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK TERÜLETI HONLAPJAI